Μολονότι ο κίνδυνος εκδήλωσης καρκίνου σχετιζόμενο με την εμμηνόπαυση είναι ελάχιστο, στην αξιολόγηση των πιθανοτήτων μιας γυναίκας για καρκίνο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν οι εξής παράγοντες, οι οποίες όπως έχουν δείξει επιστημονικές έρευνες, στατιστικά ενδέχεται να λειτουργούν ως παράγοντες.

Ωστόσο, αρκετοί από αυτούς όταν έχουν καθιερωθεί στη ζωή μας, όπως το κάπνισμα, λειτουργούν ως ανεξάρτητοι παράγοντες εκδήλωσης καρκίνου και δεν σχετίζονται άμεσα με την εμμηνόπαυση, απλώς συμβαίνουν σε μεγαλύτερη ηλικία.

 • Σωματικό βάρος ( από 20 % και άνω του φυσιολογικού ).
 • Ηλικία περιόδου.
 • Ηλικία κατά την πρώτη εγκυμοσύνη. Ειδικότερα όταν υπάρχει ιστορικό εγκυμοσύνης σε προχωρημένη ηλικία.
 • Ιστορικό θηλασμού.
 • Τρέχουσα ηλικία.
 • Κατανάλωση αλκοόλ.
 • Διατροφικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες.
 • Κάπνισμα.
 • Φυσική κατάσταση.
 • Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου.
 • Λήψη ορμονοθεραπείας.