Η σχέση της ορμονικής θεραπείας και της καρδιακής νόσου παραμένει ένα ενεργό πεδίο έρευνας η οποία μέχρι στιγμής καταδεικνύει την σημαντικότητα του χρόνου έναρξης λήψης οιστρογόνων.

Αυξημένο φαίνεται το ρίσκο σε προχωρημένης ηλικίας γυναίκες που ξεκινούν συνδυαστική ορμονική θεραπεία 10 ή και περισσότερα χρόνια μετά την εμμηνόπαυση, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για γυναίκες που ξεκίνησαν σε νεαρότερη ηλικία και εξακολουθούν να βρίσκονται σε θεραπεία λήψης ορμονών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι γυναίκες με διαπιστωμένη στεφανιαία νόσο συνίσταται να μην ξεκινούν ορμονική θεραπεία, ενώ από την άλλη πλευρά εκείνες που ξεκινούν θεραπεία λίγο μετά την εμμηνόπαυση παρουσιάζουν μειωμένο ρίσκο καρδιακής νόσου ή θανάτου.

Παρά τα οφέλη, η έναρξη ορμονικής θεραπείας δεν συνίσταται ως μέσο προστασίας της καρδιάς καθώς η πρόληψη βασιζόμενη σε ένα υγιή τρόπο ζωής όπως αναφέρθηκε παραπάνω, παραμένει σε κάθε περίπτωση η καλύτερη τακτική.

Πώς επηρεάζει η ορμονική θεραπεία τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου

Η υψηλή αρτηριακή πίεση, η ηλικία, τυχόν ιστορικό καρδιακής νόσου και η από του στόματος λήψη ορμονικής θεραπείας αυξάνουν τον κίνδυνο. Δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 60 ετών ή σε εκείνες που βρίσκονται εντός 10 ετών από την εμμηνόπαυση.

Η ορμονική θεραπεία αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου σε γυναίκες άνω των 60 ετών και άνω των 10 ετών μετά την εμμηνόπαυση, αλλά η συχνότητα εμφάνισης είναι πολύ χαμηλή.